Elck syn waerom

Maria Tesselschade, dochter van Roemer Vissher, was een 17e eeuwse dichteres. Zij ondertekende haar verzen en gedichten vaak met ‘Elck sijn Waerom’. In de tijd waarin vrouwen geen mogelijkheden hadden qua opleidingen, organiseerde haar vader regelmatig bijeenkomsten in hun huis. Deze werden o.a. bijgewoond door Bredero, Hooft, Huygens en Vondel.

Tesselschade neemt actief deel aan het sociaal-literaire verkeer met de scherpzinnige mannen van die tijd. De waardering was geheel wederzijds; in één van haar brieven steunt ze haar goede vriend Constantijn Huygens. Hij blijft diepbedroefd achter als zijn vrouw overlijdt na de geboorte van hun vijfde kind. “En stel sijn leed te boeck, zoo heeft hij ’t niet te onthouwen”, luidt haar wijze raad. Huygens volgt de raad op en schrijft ‘Cupio dissolvi’.

In gesprek met een filosofisch practicus en nadenken over uw denken, want ook in deze tijd heeft ‘Elk zijn waarom’.

Wat voor gesprekken voer je bij een filosofisch practicus? Met welke vragen kun je bij een filosofische praktijk aankloppen? Het fenomeen van de filosofische praktijk zal niet voor iedereen bekend zijn terwijl iedereen kan filosoferen: goed nadenken en de juiste vragen stellen. Met filosofie, of wijsbegeerte, wordt in de filosofische praktijk niet bedoeld “kennis van de grote filosofen” of het “gelezen hebben van de belangrijkste filosofische werken”. Ook als je nog nooit van Socrates gehoord hebt, ben je welkom in de filosofische praktijk. De socratische methode van vragen stellen wil mensen helpen meer inzicht te krijgen in zichzelf, hun aard en hun capaciteiten. Soms zullen bezoekers daardoor meer weloverwogen existentiële keuzes maken, omdat ze zichzelf hebben leren kennen, inzien wat ze zijn en wat ze willen. Mensen die nadenken, kunnen hun eigen levensfilosofie uitwerken en in de praktijk brengen. Zoekende bezoekers krijgen als het ware een instrument aangereikt in de eindeloze en nobele zoektocht naar wijsheid.

Wat je denkt staat vrij, hoe je denkt kan je in de weg staan. “Goed” nadenken slaat hierbij niet op de inhoud van het denken, maar op de vorm van het denken. Wát je denkt, staat vrij. Hóe je denkt, kan je in de weg staan bij het omgaan met de kwesties die je in het leven tegenkomt. Goed nadenken is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Gesprekken met een filosofisch practicus helpen je daar beter in te worden.