Teams & Groepen

Het belang van welkom.

We spreken van een gezond systeem wanneer de energie van de leden optimaal beschikbaar is om de doelen van het systeem te realiseren (©Piet Weisfelt). Bovenstaande tekening geeft een schematische weergave van elk individueel lid, functionerend in een team. Bij organisaties waar meer teams gezamenlijk een systeem vormen met als buitenste ring, die van energie, van bedrijfscultuur. Op de grenzen van ik-team en team-systeem worden de gezonde en niet gezonde patronen en dynamieken zichtbaar.

En bij alle drie speelt het Welkom een uitermate belangrijke rol. Het welkom van het individu als mens in het systeem van het gezin én als lid van een team. Het team als onderdeel van het systeem, op de juiste plek en met de juiste taak. Niemand is in het paradijs geboren en er spelen altijd verstrikkingen, die van invloed zijn op de energie om de doelen van het systeem te realiseren. Dat is waar Active Learning zich op richt, lees hierover meer bij Groepsdynamische processen

In het werken in, met en voor teams en organisaties, zowel professioneel als leidinggevende en als vrijwillig als dienend leider, schenk ik aandacht aan het welkom. Ik neem hier de tijd voor, voel, proef en heet van binnen ieder welkom, ieder mens en iedere dynamiek. Vaak hartverwarmend en wederkerig, soms verdurend en hard werkend. Het resultaat is er altijd, als er sprake is van een welgemeend welkom (gelegen komend) hoe klein ook, dan kun je met elkaar aan de slag. Dan is de start energie aanwezig en ervaren de leden veiligheid, ze voelen zich thuis en kunnen uitgedaagd en gestimuleerd worden.

Maasai Lodge Naïrobi National Park – Kenia (november 2019)