Individuele coaching

De oorspronkelijke betekenis van coach is rijtuig, een rijtuig met één of meer paarden ervoor. Als menner heb ik meermaals op de bok gezeten, soms zelf de teugels in handen, regelmatig naast iemand begeleidend. Een coach is in mijn ogen iemand die opgeleid is en in staat is om de ander te begeleiden op zijn route. Vertrouwen, afstemming, autonomie zijn hierbij onontbeerlijke eigenschappen van de coach. De coach is in staat om te diagnosticeren en dit om te zetten in een behandelplan, elke ontmoeting weer.

In mijn aanpak spelen die kennis en ervaring mee. Echter belangrijkste voor mijzelf is het werken in het hier en nu, intuïtief, nieuwsgierig, niet wetend. Zo komt de gecoachte bij zijn vragen, bij zijn eigen route. Ooit zei een Engelsman: “I’ve got good news and I’ve got bad news. Het goede nieuws is je hebt maar één of twee thema’s in je leven, het slechte nieuws is, je hebt ze de rest van je leven.”

Kwaliteit

Ik heb mijn beroepsopleidingen gevolgd bij Phoenix (Transactionele Analyse, NLP, Familie- en Organisatieopstellingen en Rouwbegeleiding); bij Piet Weisfelt (Coachen tot de Kern, Liefdesenergie, Omgang met weerstand, Groepsdynamica); Functional Fluency, Systeemkunde, Verwaarloosde Organisaties (UVA) en de laatste jaren bij het ISVW (Filosofisch practicus, Interculturele filosofie, Visie ontwikkeling, Socratisch gespreksleider en Begeleider Moreel Beraad).

Naast jaarlijkse opleidingen ben ik actief in een aantal intervisiegroepen en jaren voorzitter geweest van een klachtencommissie van een coach beroepsgroep. Als vrijwilliger zet ik mij actief in voor de PUM (uitzending senior experts naar ontwikkelingslanden) en ben ik lid van de commissie ethiek voor de PUM.