Teamcoach

Elk team kent universele wetmatigheden en ieder team is uniek in het tonen daarvan  

Elk team ontwikkelt zich in fasen waarbij in elke fase specifieke aandachtspunten en polariteiten spelen. Voor alle leiders en teamleden vragen deze fasen nieuwe verantwoordelijkheden en experimenten met gedrag. Als het team deze fasen wil aangaan en ervaren ontstaat er groei naar een volgende fase met als doel synergie.

Vanuit mijn ervaringen in de gastvrijheid in diverse landen en culturen als professional en vrijwilliger, zijn deze universele wetmatigheden zeer herkenbaar. Het welkom speelt hierbij een bijzondere rol; welkom aan alle aspecten van teamontwikkeling, zowel de prettige als mindere prettige aspecten, want ze worden beide zichtbaar tijdens het teamproces, dan kunt u ze maar beter welkom heten.

Door een systemische bril kijken naar teams brengt teams vaak sneller naar een volgende fase. In plaats van naar individuele competenties of individuele weerstand kijken we door een systemische bril naar de interactiepatronen in de samenwerking. Als de directie dat doet, wat doen dan de managers, als de managers dat doen, wat doet dan de directie, etc. Dit levert snel inzichten op van de voortdurende patronen. Het ont-schuldigen (verschil tussen de intenties en de nadelige effecten) van individueel gedrag maakt dat er sneller bereidheid is om met nieuw gedrag te experimenteren. Als teamcoach begeleidt je dit proces zonder inhoudelijk je te bemoeien met het team. De wijsheid zit al in het systeem.

WIL JE DEZE KEER BUTLER ZIJN

Na een succesvolle eerste tweedaagse waren we de volgende teambijeenkomst aan het voorbereiden, een half jaar later. De waarden waren hersteld, de schade die het team lange tijd had geleden onder het vorige bewind was besproken en onder ogen gezien. Het teamproces verder afmaken en de autonomie van ieder teamlid verder invulling geven. Dat vraagt om een bescheiden rol van begeleiden, het syteem zijn werk laten doen. Even verrast door de vraag, ‘Roeland, wil je deze keer meer de butler zijn van onze tweedaagse?!’. Maar al snel mocht ik de maaltijd verzorgen, de onderdelen coördineren en af en toe wat rechtzetten, wat een prachtrol en met heel veel plezier gedaan. Gids, butler, de namen worden steeds mooier

Het verbinden van leiders met hun verantwoordelijkheden, teams met hun taak en met elkaar en organisaties met hun maatschappelijke betekenis is voor mij de leidraad, hierin wil ik dienend zijn. Vanuit ethisch gezichtspunt is zonder deze zaken een opdracht niet aan te nemen op dat moment. Als ‘hotelier’ heb ik altijd het meeste genoten van de voorbereidingen op een feestje, zodat als de mensen een ‘feestje bouwen’ ik rustig mag genieten vanuit een dienende plek op de achtergrond. Zo verschillen mijn twee carrières niet veel.