Wie het niet weet mag het zeggen

“Wijzer worden we niet van wat we weten, wijzer worden we van wat we niet weten”

Plichtsgetrouw aan de methode van Harm van der Gaag eerst een korte inleiding in de werkwijze van Harm. In 2013 verscheen het boekje met bovenstaande intrigerende titel. Als afgestudeerd filosoof stond hij voor de vraag: ‘wat kun je daar mee als vak?’. Zo ontstond de kiem om een filosofische praktijk te starten, waar hij in gesprek ging met bezoekers. En zo ontwikkelde Harm het vak van filosofisch practicus. Deze naam is beschermd en voorbehouden aan leden van Gilde van Filosofisch Practici, welke beroepsopleiding ik volgde in 2015-2016 en jaarlijks aan het ISVW wordt gegeven. Inmiddels ben ik geen lid meer van Het Gilde en voer ik de naam van filosofisch practicus niet meer.

Bertrand Russel: the whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts.

Waarom op bezoek bij een praktisch filosoof die deze methodiek hanteert? Filosofie betekent liefde voor de wijsheid en onze bezoekers zijn op zoek naar wijsheid. Dat is nogal een gedurfde uitspraak edoch zonder blasé te willen voorkomen, het is wel waar we naar op zoek zijn. Wat is dan wijsheid? Veelal wordt wijsheid verward met kennis, met iemand die antwoorden heeft op allerlei vragen. De een brengt dat op een bescheiden manier waarbij de ander zich een houding aanmeet de wijsheid in pacht te hebben. Voor ons betekent wijsheid: weten dat je iets niet weet. En dat leidt tot een vraag, een vraag waar je echt het antwoord niet op weet, sterker nog waar het antwoord niet het belangrijkste is. Dat is namelijk de vraag die ontstaat en die de bezoeker meekrijgt na afloop van het gesprek. En deze vraag reist een tijdje mee tot het volgende bezoek en levert inzichten en nieuwe wijsheid op. Van vraag naar vraag, het denken aanzetten, dat geeft wijsheid, energie en de meesten hebben daar lol in, maar dat is slechts bijvangst.

Er vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin we ingaan op de methodiek en we starten met de onderzoekende houding. Het is een kennismaking met elkaar, met de methodiek en met de vraag die u bezighoudt. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Aan het einde van het gesprek beslist u of er een vervolg aan wordt gegeven. De gesprekken duren maximaal een uur inclusief start en afronding. Gebruikelijk is om daarna een serie gesprekken aan te gaan, maar de bezoeker beslist zelf of de gesprekken op een bepaald moment voldoende hebben opgeleverd.

De volgende tarieven worden gehanteerd: Voor particulieren 80 euro per uur incl. BTW en voor bedrijven 125 euro per uur excl. BTW

Wat je denkt staat vrij, hoe je denkt kan je in de weg staan. “Goed” nadenken slaat hierbij niet op de inhoud van het denken, maar op de vorm van het denken. Hóe je denkt, kan je in de weg staan bij het omgaan met de kwesties die je in het leven tegenkomt. Goed nadenken is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Gesprekken met een filosofisch practicus helpen je daar beter in te worden.

de methode ‘Harm van der Gaag’