Active Learning

Na een carrière van bijna 20 jaar als leidinggevende in de gastvrijheidsbranche ben ik sinds 1997 werkzaam als trainer en coach. Sinds 2004 ben ik gestart met Active Learning waarin mijn ambities en idealen samenkomen. Werken met individuen, teams en organisaties die zelf aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling, leren uit eigen ervaringen en experimenteren met nieuw gedrag. Dit in tegenstelling tot het leren uit 2e hand, waarbij via concepten en boekenwijsheid u aangezet wordt tot het implementeren van deze 2e hands kennis in uw eigen organisatie.

De laatste jaren is de behoefte aan zelf nadenken en handelen volgens eigen waarden steeds sterker geworden. Er is een besef dat we te ver zijn doorgeslagen in het inrichten van processen en procedures. Nieuwe wijn in oude zakken zijn kostbaar en vrij snel blijken deze te stranden in organisatie dynamieken. Het is tijd dat we dit besef en bewustzijn omzetten in handelen. Dit kan op individueel niveau door de eigen overtuigingen nader te onderzoeken en dit kan in groepen waarbij de Socratische aanpak de werkelijkheid onderzoekt of via het filosofische Kralenspel wat meer geschikt is voor het samen ontwikkelen van een visie, een idee

Contact met Roeland

Filosofisch Practicus

IN HET NIET WETEN LIGT DE KENNIS

Welke vraag houdt u bezig?

  • Hoe hou ik mijn relaties scherp?
  • Wat ben ik voor ouder?
  • Kan ik beter met conflicten omgaan?
  • Wat vind ik belangrijk als volgende stap?
  • Hoe hou ik het leuk?

WAT KUN JE VERWACHTEN BIJ EEN FILOSOFISCH PRACTICUS?

Een ‘goed gesprek’ voeren, dat kun je verwachten. Een gesprek waarin vragen worden gesteld, waar gesprekspartners beiden een onderzoekende houding aannemen en je het gesprek verlaat met een vraag, waar je het antwoord niet op weet en welke je een paar weken bij je draagt.

Naast de vraag onderzoeken we ook drogredenen, tegenspraken in je denken en vastgezette (wellicht beperkende) overtuigingen. Filosoferen gaat hierbij niet om het kunnen reproduceren van grote klassieke of hedendaagse filosofen, het gaat om het nadenken over je eigen denken en hier wijzer van worden. Je neemt een kritische houding aan ten opzichte van je eigen denken. Je gaat niet direct naar een oplossing toe, maar je zoekt verder en reflecteert op wat je tegenkomt en houdt deze gedachten tegen het licht en komt zo tot nieuwe gebieden waarvan voorheen de deurtjes van je denken dicht waren.

Het belangrijkste kenmerk is het ontwikkelen van een vragende denkhouding, want:

‘Wijzer worden we niet van wat we al weten, wijzer worden we van wat we niet weten’,

dat is de essentie van een gesprek met een filosofisch practicus.

Contact met Roeland

TEAMCOACHING

De kunst van WETMATIGHEDEN HANTEREN EN REGELS BREKEN!

ELK TEAM KENT UNIVERSELE WETMATIGHEDEN EN IEDER TEAM IS UNIEK IN HET TONEN DAARVAN 

Elk team ontwikkelt zich in fasen waarbij in elke fase specifieke aandachtspunten en polariteiten spelen. Voor alle leiders en teamleden vragen deze fasen nieuwe verantwoordelijkheden en experimenten met gedrag. Als het team deze fasen wil aangaan en ervaren ontstaat er groei naar een volgende fase met als doel synergie.

Vanuit mijn ervaringen in de gastvrijheid in diverse landen en culturen als professional en vrijwilliger, zijn deze universele wetmatigheden zeer herkenbaar. Het welkom speelt hierbij een bijzondere rol; welkom aan alle aspecten van teamontwikkeling, zowel de prettige als mindere prettige aspecten, want ze worden beide zichtbaar tijdens het teamproces, dan kunt u ze maar beter welkom heten.

Door een systemische bril kijken naar teams brengt teams vaak sneller naar een volgende fase. In plaats van naar individuele competenties of individuele weerstand kijken we door een systemische bril naar de interactiepatronen in de samenwerking. Als de directie dat doet, wat doen dan de managers, als de managers dat doen, wat doet dan de directie, etc. Dit levert snel inzichten op van de voortdurende interpunctie patronen. Het ontschuldigen (verschil tussen de intenties en de nadelige effecten) van individueel gedrag maakt dat er sneller bereidheid is om met nieuw gedrag te experimenteren. Als teamcoach begeleidt je dit proces zonder inhoudelijk je te bemoeien met het team. De wijsheid zit al in het systeem.

Contact met Roeland

GIDS VOOR GASTVRIJE ORGANISATIES

het verschil tussen imago en reputatie!

ELKE DAG IN DE KRANT WEL IETS 

Reputatiekunde is hot, we leven immers in een tijd waarin meningen steeds meer centraal komen te staan. Maatschappelijk zien wij dat we met zijn allen zoekende zijn naar de omgang met meningen (fake news?) en hoe allerlei organisaties te maken krijgen met de grote invloed van meningen. Die mening heet reputatie en, mede veroorzaakt door sociale media, is de kracht van meningen enorm toegenomen. Dit biedt kansen en bedreigingen; voor je het weet ligt je reputatie op straat, of erger nog: in de goot. Waar in het verleden organisaties veel tijd stopten in Compliance en Governance (systeem van regels en procedures, veelal op juridische basis) blijkt dit in deze tijden niet toereikend. Vrijwel dagelijks zien we voorvallen, die grote invloed hebben op de reputatie van je organisatie. Dit valt niet te voorkomen. Wat wel waarneembaar is, is dat organisaties die een juiste reactie op een situatie hebben, uitstekend in staat zijn om de negatieve invloed van het voorval te beteugelen. Ook dat valt onder reputatiekunde. In organisaties waar ontzettend veel intermenselijk verkeer plaatsvindt op allerlei niveaus, is het van groot belang dat er een breed gedragen besef en bewustzijn ontstaat rondom reputatiekunde.

Contact met Roeland
FUNCTIONAL FLUENCY MODEL   

Hoe bereik jij een hogere persoonlijke effectiviteit en ontwikkel je emotionele intelligentie?

Meer over Functional Fluency
LEARNING BY DOING    IN GROEPSVERBAND

CONTACTOEFENINGEN, GROEPSOPDRACHTEN EN LICHAAMSWERK VARIËREN PER ONTWIKKELFASE VAN GROEP OF INDIVIDU

Meer over Teamcoaching

Filosofisch gesprek

HET ROER OM

Teamcoaching

2 KAPITEINEN OP 1 SCHIP

Groepsdynamica

MAAK ELKAAR STERKER

KEUZES MAKEN

Welke keuze houdt u bezig?