Active Learning

Liefde, iedereen kent en weet wanneer er sprake van is. En toch zo ongrijpbaar. Liefde heeft een helende kracht en geeft betekenis aan je leven. Wijsheid in de vorm van kennis en wijsheid kennen we in vele andere uitingsvormen, van jong tot oud. Wijsheid is ook onderzoeken wat je niet weet, want wat al wel weet, daar wordt je niet wijzer van.

Komt liefde voor de wijsheid of wijsheid voor de liefde? Het is mijn overtuiging en ervaring dat voor beiden geldt dat de ervaring ervan het sterkst naar voren komt in relatie met anderen. Vandaar liefde voor de wijsheid.

Contact met Roeland

AS IT IS IN HEAVEN

De kunst van samen werken!

SAMENWERKEN

  • Optimale inzet
  • Plezier op de werkvloer
  • Verbinding met elkaar
  • Meer energie op de werkvloer
  • Betere prestaties

Samenwerken, optimale inzet, plezier en doelen bereiken.

In de klassieker ‘As it is in Heaven’ wordt op meesterlijke wijze uitgebeeld waar passie, diversiteit, overwinnen van drempels en dienend leiderschap toe kunnen leiden. In veel organisaties zijn teams de verbinding kwijt met elkaar, met klanten en/of de missie, dit zorgt voor voelbaar mindere energie in het werk. Teams zijn echter tot uitzonderlijke prestaties in staat wanneer men bereid is drijfveren te onderzoeken en te reflecteren op het eigen gedrag en leiderschap. Dit omdat iedereen universeel een positieve bijdrage wilt leveren aan het realiseren van doelen. Voor ons gaat dit altijd om de kunst van het omgaan met de dynamieken tussen de leiding, de leden en de missie of taak van het team.

Active Learning richt zich op deze essentiële onderwerpen en vanuit herkenning en erkenning zijn teams zelf en autonoom in staat tot grotere prestaties.

Contact met Roeland

LEAD YOUR OWN DEVELOPMENT

De kunst van WETMATIGHEDEN HANTEREN EN REGELS BREKEN!

Leiderschap is de belangrijkste succesfactor in organisaties.

Producten en processen kunnen nog zo goed of nodig zijn, de industrie of economie kunnen in de lift zitten, werkelijk succesvol zijn hangt af van het leiderschap. De kunst van weten waar behoefte aan is en bij machte zijn om die behoefte(n) duurzaam te beïnvloeden.

In deze tijd ontkomen huidige leiders er niet aan om zichzelf goed te kennen, de voor en nadelen van overdrachtsrelaties te beoordelen en de effectiviteit te toetsen aan de vele omgevingsfactoren. Verbindend, inspirerend, strategisch coachend, effectief voor jezelf en anderen en op elk moment veranderende omstandigheden kunnen herkaderen, zodat de koers en richting herkenbaar en betrouwbaar blijft.

Veel huidige leiders zijn doorgegroeid vanuit inhoudelijke expertise en zijn meer geschoold als manager en expert. De verschuiving naar leider, coach en ondernemer vraagt dan zelfonderzoek naar gedrag, overtuigingen en wie je bent. Juist omdat krachtig en dienend leiderschap enorm hard nodig is!

Active Learning ondersteunt leiders bij hun ontwikkelvraag. Veelal in relatie met team en organisatievraagstukken voortkomend uit eigen systeem van herkomst. Juist in het leren kennen van invloeden ligt het vliegwiel om krachtig en autonoom leiderschap verder te ontwikkelen.

Contact met Roeland

HOSTMANSHIP

De kunst van welkom heten!

Iedereen is een gast

De grote uitdaging de komende jaren voor alle organisaties ligt in het feit, dat één professional het imago en de positionering kan maken of kraken. Daar is niets nieuws aan, maar de vele review sites maken het urgenter om alle activiteiten op deze realiteit af te stemmen.

Hostmanship is een filosofie, een denkwijze waarbij iedereen als gast wordt beschouwd. Het is de kunst om ieder het gevoel te geven welkom te zijn. Dat begint bij jezelf, bij je collega’s en bij je klanten of gasten. Het vraagt een houding om je verantwoordelijk te voelen voor het wel en wee van anderen en je daar voor in te zetten. Zelf merk ik dat het een houding is die ervoor zorgt dat je je verplaatst in de ander voor de ontmoeting heeft plaatsgevonden, telkens weer en opnieuw. Als je daartoe in staat bent, zal je merken dat je er iets voor terugkrijgt wat de moeite waarde is. Zo werkt Hostmanhip bij individuele contacten en bij grote organisaties. Juist indien een organisatie in staat is om dit gedrag te stimuleren ontstaat er loyaliteit en tevredenheid bij alle betrokkenen.

En het mooie is, iedereen kan het en heeft het van nature in zich. Het draait om het ont-dekken ervan. Welkom is een prachtig begrip, of het nu gaat om de geboorte van een kind, de start van een team of de gewenste positionering van je dienstverlening. Daarom hebben we er ook allemaal weet van en zijn we in staat om er handen en voeten aan te geven. In samenwerking met Hostmanship.nl verzorgt Active Learning verschillende trajecten.

Contact met Roeland
FUNCTIONAL FLUENCY MODEL    EERBEEK, DE VELUWE

Hoe bereik jij een hogere persoonlijke effectiviteit en ontwikkel je emotionele intelligentie?

Meer over Functional Fluency
LEARNING BY DOING    IN GROEPSVERBAND

CONTACTOEFENINGEN, GROEPSOPDRACHTEN EN LICHAAMSWERK VARIËREN PER ONTWIKKELFASE VAN GROEP OF INDIVIDU

Meer over Teamcoaching

NIEUWE STAPPEN

HET ROER OM

2 KAPITEINEN OP 1 SCHIP

EEN SCHIP OP OPEN ZEE

SAMEN

MAAK ELKAAR STERKER

KEUZES MAKEN

DOE JE HET ALLEEN? GA ER DAN VOOR!